Cégünkről Compliance

Compliance

A compliance fogalma olyan szabályokat és irányelveket foglal magában, amelyek alapján a vállalat és munkatársai elkötelezik magukat a fennálló keretfeltételek és jogszabályok betartására. A compliance esetében a hangsúlyt a tisztességes verseny lehetővé tétele és fenntartása, valamint a korrupció elkerülése és megelőzése jelenti.

Szabályoknak megfelelő üzleti tevékenység

A szabályok betartása az ENELIS vállalati kultúrájának alapvető eleme . A felelősségteljes magatartás kiemelt jelentőséggel bír és fontos szerepet játszik vállalati sikereink elérésében. Ezt tartjuk szem előtt mind vásárlóinkkal, mind üzleti partnereinkkel és más érdekeltekkel való kapcsolattartásunk során. Hitelességünk, jó hírnevünk és etikus üzleti viselkedésünk a legfontosabb értékeink közé tartoznak, amely munkavállalóink sokéves munkájának az eredménye.

Az ENELIS nagymértékben hozzájárul az egészségügyi ellátáshoz, miközben teljes mértékben élvezi üzleti partnerei bizalmát. Ezért is kulcsfontosságú minden egyes munkavállalónk személyes hozzáállása és a vállalat vezetési stílusa.

Az ENELIS betartja a hatályos törvényeket, beleértve a munkajogi szabályozást is. Az ENELIS védi az emberi jogokat, tiszteletben tartja a szabad véleménynyilvánítással, az információra való joggal, a médiák függetlenségével, továbbá a magánélet védelmével kapcsolatos alapelveket.

A compliance három tartalmi pillérre épül

Korrupcióellenes Irányelv

Az ENELIS elkötelezett a vesztegetés és a korrupciós tevékenység minden egyes formájának megelőzése, visszaszorítása és felderítése mellett.

Versenyjogi Irányelv

Az ENELIS elkötelezett a versenypiac és a vonatkozó versenyjog bármilyen megsértésének megelőzése, visszaszorítása és felderítése mellett.

Viselkedési Kódex

A Viselkedési Kódex az ENELIS-nél alkalmazásban álló valamennyi munkavállalóra vonatkozó alapvető normákat rögzíti. A Kódex egy pozitív és etikus munkakörnyezet kereteit teremti meg.

Ezek az irányelvek konkretizálják vállalatunk magatartását, és biztosítják, hogy a korrupció, a verseny megsértése és a helytelen magatartás ne férjen meg a vállalaton belül, illetve a vevőkkel és az üzleti partnerekkel való együttműködésben. A szabálysértéseket nem toleráljuk, hanem megfelelő módon megvizsgáljuk az esetet, és ha szükséges, szankcionáljuk.

Emberi jogok védelme

Az emberi jogok védelme kiemelten fontos számunkra, ezért itt találja a Phoenix csoport emberi jogokra vonatkozó állásfoglalását.

Bejelentés néhány kattintással, akár névtelenül

Webalapú bejelentő rendszerünk lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy névtelenül tegye fel kérdését vagy jelentsen be a compliance vagy adatvédelmi szabályok megsértésével kapcsolatos gyanút vagy konkrét eseményt. Ezt megteheti a PHOENIX Csoportba tartozó cégek, így az ENELIS munkatársaként és kívülállóként is. A rendszert üzemeltető külső szolgáltató biztosítja az anonimitást, vagyis a bejelentő beazonosítása nem lehetséges, kivéve akkor, ha ezt kifejezetten kéri.

A bejelentő rendszer a következő linken érhető el:
https://phoenixgroup.integrityplatform.org/

Somogyi
Zsuzsanna

kapcsolattartó / compliance manager

compliance@enelis.hu

Dokumentumtár

A PHOENIX Csoport tagjaként az alábbi dokumentumokat tekintjük irányadónak: